6943853055 ΒΟΥΤΕΣ, Ηρακλείου klinisp@hotmail.com

ΒΟΥΤΕΣ, Ηρακλείου, Τ.Κ.: 70013

Τηλέφωνο: 6943853055

E-mail: klinisp@hotmail.com

Κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επισκεψιμότητα: 69331

Ιστοσελίδα: http://www.katharosaeragogos.gr